Nadzór autorski

Wybierając tą opcję masz możliwość sprawdzenia na bieżąco zgodności realizacji projektu w trakcie wykonywania robót budowlanych

  • Rozmowy i konsultacje z wykonawcami
  • Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
  • Nadzór obejmuje 3 wizyty w miejscu realizacji projektu.